Acest curs îşi propune să ofere participanţilor o viziune cât mai clară despre modul cum pot fi integrate diferite tehnologii noi (TIC şi nu numai) în procesul educaţional şi să le formeze competenţe minimale în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiilor respective. Totodată, el contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un un model static, în care elevul este un simplu “receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic,  în care procesul de predare-învăţare se ghidează după elev iar acesta este atras să caute pe cont propriu noi surse de cunoaştere.

 

Studiile realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări şi analizele OECD la nivel global au arătat că utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Cu toate acestea, mulţi dascăli, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenţă generală faţă de noile tehnologii, resping ab initio dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, Internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate.
Cursul de faţă îşi propune să schimbe această viziune închisă despre educaţie cu una care favorizează implementarea instrumentelor TIC atât în predare şi învăţare, cât şi în evaluare şi în administrarea proceselor educaţionale în ansamblul lor. Ca atare, el îmbină o serie întreagă de elemente de pedagogie, de psihologie (e.g., profilul psihologic al “Generaţiei Y”), de motivare a elevilor şi de tehnică IT cu o gamă foarte largă de instrumente TIC în ideea creşterii gradului de atracţie pentru elevi şi, nu mai puţin important, în ideea eficientizării muncii profesorilor.
Participanţii trebuie să se aştepte la o interactivitate foarte mare. Temele practice sunt cele care ocupă cel mai mult din bugetul de timp alocat cursului, iar rolul lor este să-i determine să exploreze noile tehnologii într-o manieră cât mai apropiată de ceea ce vor face pe viitor la clasă.

 

Cursul este intensiv, ceea ce înseamnă că părţii teoretice îi vor fi alocate 40% din bugetul de timp, restul de 60% constând în activităţi individuale şi pe echipe. Accentul se va pune pe utilizarea directă a tehnologiilor şi experimentarea modului cum se pot îmbina acestea în cadrul proceselor educaţionale şi administrativ-educaţionale.
Participanţii vor trebui să vină la curs cu un plan de lecţie la libera alegere şi materiale suplimentare pe care aceştia le-au folosit sau ar dori să le utilizeze la clasă. Temele practice din timpul trainingului vor fi construite pe baza acestui plan de lecţie.
Pe toata durata alocată temelor practice, trainerului lucrează cu fiecare cursant în parte astfel încât să se asigure că toţi participanţii reuşesc să finalizeze cu succes sarcinile individuale şi de grup.

Evaluarea participanţilor se va face pe tot parcursul cursului, în funcţie de indicatorii stabiliţi în metodologia de evaluare. Scopul acestei evaluări nu este să producă note sau calificative, ci să sprijine procesul de învăţare a modului cum ajută tehnologiile noi în procesele educaţionale şi administrativ-educaţionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *