Din 1 aprilie punem unditele jos, incepe prohibitia la pescuit.

Potrivit ordinului emis de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, „ Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul recreativ/sportiv, al oricăror specii de pești, crustacee și moluște, și a altor viețuitoare în habitatele piscicole naturale, pe o perioadă de 60 de zile, în perioada 1 aprilie până la 30 mai 2014 inclusiv.”

Față se anul trecut când în perioada de prohibiție era permis pescuitul recreativ sportiv la știucă în 2014 și acest fel de pescuit este interzis.

Pentru prevenirea braconajului politia de frontiera reaminteste câteva prevederi ale acestui act normativ:

Se constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:

– pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de peşte şi de alte vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;

– neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile;

– încălcarea condiţiilor prevăzute în permis, autorizaţie şi/sau licenţă;

– pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei:

– reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăţi/exemplare/zi, în total, din speciile de păstrăv, lipan şi coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de peşte/zi din zona colinară şi de şes, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg;

– pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei:

– plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lăţimea râurilor, canalelor şi a Dunării;

– neducerea la îndeplinire, la termenele şi în condiţiile stabilite, a măsurilor dispuse de personalul cu drept de control şi inspecţie;

– capturarea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona de munte, precum şi în râurile colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului;

– nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei:

– introducerea în habitatele piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a altor specii decât cele existente;

– nedeţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei:

– pescuitul comercial, reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea şi comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunea minimă legală;

– refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul şi inspecţia navelor/ambarcaţiunilor, autovehiculelor, unităţilor de acvacultură, unităţilor de procesare şi/sau comercializare, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;

– utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu marcaj exterior corespunzător licenţei de pescuit.

– pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj;

– circulaţia autovehiculelor de orice tip şi transportul cu orice mijloace al buştenilor prin albia minoră a râurilor şi pâraielor din zona de munte.

Se constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu amendă şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani:

– pescuitul comercial sau sportiv fără licenţă sau autorizaţie de pescuit;

– pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală;

– reducerea debitului şi a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;- deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile ori cu terenurile inundabile;

– pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie;

– procesarea, fără drept, a produselor obţinute din pescuit sau acvacultură;

– pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;

– deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui, icrelor ori produselor din peşte obţinute din pescuit;

– producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

– pescuitul cu japca, cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau harponare;

– producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament;

– pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate.

Se constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani:

– pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, precum şi folosirea armelor de foc, în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;

– pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.

– Tentativa se pedepseşte.

Se pare ca legile sunt tot mai aspre, anul asta inca nu stim daca avem sau nu voie la scrumbie, anul trecut a fost o mare incurcatura cu legea in privinta scrumbiei si a fost interpretata in fel si chip… pana s au hotarat ei s a dus scrumbia .

Leave a Reply

Your email address will not be published.