Teme abordate:
– Sistemul educaţional finlandez
– Procesul educaţiei de calitate
– Stabilirea priorităţilor în şcoală
– Abordare strategică a administraţiei şcolare comune
– Reconcilierea dilemelor (procesul fără sfârşit al rezolvării problemelor legate de educaţie, predare, lucrul cu părinţii etc)
– Uniunea Europeană şi Comitetul pentru Educaţie şi Cultură

Obiective:
Participanţii au ocazia să înveţe/înţeleagă:
– Structura de bază şi principiile sistemului educaţional finalndez : profesorii vor fi familiarizaţi cu sistemul şi cu elementele sale speciale care au o importanţă crucială în încercarea de a obţine rezultate în învăţarea de calitate
– Esenţa educaţiei
– Aspectele importante ale oricărui sistem educaţional de succes şi rolul profesorului în acest sistem
– Importanţa educaţiei de calitate
– Câteva concepte moderne de management, principii şi practici aşa cum sunt ele legate de organizarea educaţională
– Sensul următoarelor teme: şcolile ca organizaţii de învăţare, leadership strategic şi pedagogic, lucrul în echipă şi în reţea, managementul schimbării
– Importanţa reconcilierii dilemelor în orice organizaţie educaţională: câteva puncte de vedere asupra nesfârşitelor procese de rezolvare a problemelor şi mijloacele de a face faţă provocărilor de zi cu zi şi schimbărilor în domeniul educaţiei şi al profesiei de dascăl
– Structura şi principiile de lucru ale Uniunii Europene
– Comitetul pentru Cultură şi Educaţie al Uniunii Europene şi unele dintre cele mai uzuale teme de lucru ale acestuia legate de munca profesorilor

One thought on “Exemplu de bune practici in educatie: sistemul finlandez”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *