Implicarea părinţilor şi comunităţii în proiectele şcolii

“Şcoala este o parte esenţială a comunităţii. Ea  are rolul de a crea o conştiinţă civică şi dorinţa de implicare a profesorilor, părinţilor şi elevilor în proiectele importante ale comunităţii, oferind astfel multiple oportunităţi de învăţare pentru elevi.”

Effective Community Relations, NAIS

Şcoala Internaţională are drept obiective principale obţinerea de performanţe academice şi formarea deprinderilor de viaţă la elevi.

Planificarea strategică are un obiectiv important: implicarea părinţilor şi a comunităţii atât în susţinerea proiectelor şcolii, cât şi în susţinerea proiectelor realizate de către elevi, de implicare în comunitate.

1. Rolul Misiunii, Viziunii şi Valorilor şcolii

2. O planificare bună conduce spre succes

3. Cine, de ce şi unde: toată lumea are un rol

4. Paşi spre succes: Organizaţia Părinţilor şi Consiliul de Administraţie

5. Dăruind vei dobândi: proiecte pentru şcoală şi comunitate

 

1. Rolul Misiunii, Viziunii şi Valorilor şcolii

Implementarea unui sistem de valori în predarea curriculumului academic şi în formarea personală este valoarea adăugată pe care şcoala noastră o promovează cu succes.

Valorile şcolii sunt instrumentele folosite pentru a atinge ceea ce ne propunem prin viziune: elevii de astăzi – liderii de mâine.

2. O planificare bună conduce spre succes

Dacă vrem să fim eficienţi trebuie să avem o structură care poate să măsoare performanţele şi rezultatele. Avem nevoie de obiective şi termene limită. Planificarea în avans ne asigură succesul.

3. Cine, de ce şi unde: toată lumea are un rol

Este important ca fiecare să ştie rolul lor, pentru a se putea implica şi obţine rezultatele dorite. Prezentarea calendarului de activităţi anual.

4. Paşi spre succes: Organizaţia Părinţilor şi Consiliul de Administraţie

O şcoală cu un program de educaţie de succes este accea care are o organizaţie a părinţilor activă.

Consiliului de Administraţie este responsabil de implementarea acţiunilor din calendarul de activităţi.

5. Dăruind vei dobândi: proiecte pentru şcoală şi comunitate

Schimbarea începe cu noi profesori şi părinţi, ca exemplu că şi la noi se poate.

Pentru a oferi un program educaţional solid – un proces în continuă îmbunătăţire– şcolile trebuie să dezvolte şi să menţină relaţii bune cu comunităţile din care fac parte.

Planificarea strategică a şcolii are ca obiectiv principal formarea unei organizaţii puternice de părinţi, care susţin activităţile şcolii.

Şcolile vor avea un spirit de comunitate puternic.

Construirea relaţiilor puternice pe toate fronturile: comunitatea de părinţi, instituţii de stat, grupuri civice şi media trebuie să fie o misiune a şcolii, nu o formă de management de criză.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *